Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση κλάδευσης υψηλών δέντρων με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος από το δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη