Συνοπτική αυτοπεραίωση για 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις