Συνεργασία Β.Ε.Π. – IST College για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (13/11/2019)