Συνέντευξη Προέδρου για τη θωράκιση των επιχειρήσεων από την κρίση του κορωνοϊού (μέρος 2ο)