Συνάντηση του Προέδρου Β.Ε.Π. με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας