Συνάντηση Προέδρου & Δ/ντού Β.Ε.Π. με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής