"Συνάντηση Προέδρου Β.Ε.Π. με τον Πρόεδρο και μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά"