Συνάντηση προέδρων των τριών αμιγών Βιοτεχνικών Επιμελητήριων Αθήνας - Πειραιά - Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κοινής συμμετοχής τους στην 86η ΔΕΘ 2022