Συνάντηση Εργασίας Προέδρου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γ. Παπαμανώλη-Ντόζα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γ. Κώτσηρα