Συναντήσεις του Προέδρου του Β.Ε.Π. με αφορμή το Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.