Συμμετοχή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στην ημερίδα «Επαγγελματική εκπαίδευση και Επιχειρήσεις: Διαμορφώνοντας τους εργαζόμενους του αύριο», 3/10/2019