Συμμετοχή του ΒΕΠ στο συνέδριο Καινοτομίας, Τεχνολογίας & Επιχειρηματικότητας στις 23-24 Νοεμβρίου στην Ελευσίνα