Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «SIAL PARIS 2022»