Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε εξαγωγική δράση για την αγορά της Σουηδίας