Συμμετοχή ΒΕΠ στη πρωτοβουλία του Propeller Club of Piraeus για τον καθαρισμό της πλαζ της 1ης μαρίνας Γλυφάδας