Σύμβαση για την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο του έργου NEWBRAIN