Σχετικά με τις καταβολές εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ και Δώρου Χριστουγέννων