Στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων ο Πρόεδρος του ΒΕΠ