ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΕΠ ΣΤΙΣ 27-2-2013