Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ – Οκτώβριος 2021