ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Δ.ΥΠ.Α. (Ο.Α.Ε.Δ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022