ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. ( ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)