Σήμερα η κηδεία του Προέδρου Β.Ε.Π. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ, στα Μέγαρα