Σημεία παρεμβάσεως Προέδρου ΒΕΠ στο Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»