Σημαντική η συμμετοχή του ΒΕΠ στο συνέδριο της ΠΟΒΑΣ❗