Σημαντικές συναντήσεις της Επιμελητηριακής Αποστολής του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. στην Ολλανδία