Σεμινάριο Online για τους καθηγητές ΕΠΑΛ της Επιμελητηριακής του Περιφέρειας