Σε πλήρη λειτουργία από 01η/10/2020 στην ΕΡΓΑΝΗ το πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας