Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρεών από την πανδημία