"Σε Ελληνικά χέρια τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά": Το Β.Ε.Π. χαιρετίζει την επιτυχή έκβαση του πλειοδοτικού διαγωνισμού της ΕΝΑΕ και της ΕΤΑΔ"