Σε εφαρμογή Οδηγίας του 2015 της Ε.Ε. η χρέωση της πλαστικής σακούλας από τα καταστήμτα και στη χώρα μας, από 01/01/2018