Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου: Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου