Σε δημόσια διαβούλευση η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025