Σε 24 δόσεις μπορούν πλέον να ρυθμίζονται οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ