Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης