Ρύθμιση εξόφλησης οφειλών από 24 έως 48 δόσεις - Ερωτήσεις-Απαντήσεις