Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 12 ή 24 δόσεις – Επανένταξη όσων απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις