Πτώχευση ιστορικών ναυπηγείων "MV Werften στην Βορειοανατολική Γερμανία" (Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο)