"Ψήφισμα Β.Ε.Π.για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μίχαλου"