Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της πανδημίας