Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Β.Ε.Π. και Ε.Φ.Ε. Ε. Α.