Πρωτοβουλία με 22 δώρα για 22 ευχές από το ΒΕΠ και το “Make A Wish”