«Πρώτο Ένσημο». Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας με επιδότηση 1200 ευρώ για νέους ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών χωρίς προϋπηρεσία