Πρόταση συνεργασίας σε επιχειρήσεις για απασχόληση ανέργων