Πρόστιμα αντί για "λουκέτο" σε σειρά επαγγελματικών κλάδων για τη μη έκδοση αποδείξεων από την Α.Α.Δ.Ε.