ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Β.Ε.Π. “Προετοιμασία, επεξεργασία, εκτύπωση υλικού που αφορά το Euro-FEM Business Angels Forum”