Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για ένα (1) έτος