Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης της ετήσιας συντήρησης - καθαρισμού των λιποσυλλεκτών του 424 Γ.Σ.Ν.