Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φίλτρων διαφόρων τύπων για την ετήσια συντήρηση όλων των κλιματιστικών μονάδων του 424 Γ.Σ.Ν.