Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης - καθαρισµού των λιποσυλλεκτών του 424 Γ.Σ.Ν.